NEWYDDION - LATEST NEWS

1503284349

Sgwennu sgwennu sgwennu o hyd.. Wrth fy modd gyda cerddoriaeth 👍🎧🎙️💿🎼🎸🎸

1502609059

Wedi bod yn cyfansoddi yn yr awyr agored heddiw 👍🎸🎶🎶

1501596898

Canolbwyntio ar sgwennu'r albwm newydd ar gyfer 2018 yn ogystal a sgwennu i ganwyr eraill.


Focusing on writing the next album in readiness for 2018 and also writing new songs for other singers.

1500725735

Oherwydd problemau gyda'r gwddf nid ydwin cael canu hyd nes y Hydref, felly canolbwyntio ar ysgrifennu fyddai o hyn ymlaen 👍

1498075155

Mae'r sengl newydd neshi gyfansoddi i Harmoneli ar gael yn ddigidol trwy iTunes a Google Music. Gellir archebu CD trwy gysylltu gyda Stiwdio Garij trwy Facebook 🎼🎸

1497179512

Deffro bore ma yn teimlo'n falch iawn ar ôl helpu codi arian neithiwr at elusen glefyd Huntingtons yn Clwb Pêl-droed Llangefni gyda Edwin, Beth Frazer a Harmoneli. Diolch i ti Lyn am y cyfle ac am arwain y noson i ni gyd. Geshi rannu bwrdd hefo DJ Dai Sinclair oedd hefyd yn dangos ei ddawn gyda'r camera...cwmni da 👍


Heb bractis cyn y noson mi ddaru Gareth a finnau ganu 'Cariad' neithiwr, dyna foment y gwnâi byth anghofio ac am 'cracar' o gân.


Diolch i Dai Sinclair am y llun.


🎸🎼🎸🎼🎸🎼🎸🎼

1496085487

CDs yn barod i postio i gorsafoedd radio...dim ond 5 mis yn hwyr

😁😂😂

CDs ready for posting to radio stations....only 5 months late 😁😂😂

1495572257

Mae fy nghalon yn mynd allan i bawb sydd wedi cael ei effeithio gan ddigwyddiadau yn Maenceinionx


My heart goes out to everyone effected by events in Manchester x

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 -

Created by Dylan Williams