CERDD / MUSIC

Linc i facebook o'r caneuon dwi wedi cyfansoddi, sydd wedi cael eu rhyddhau gan labeli Cymraeg. 


Linc to facebook the songs I have composed, which have been released by Welsh record labels. 


Cliciwch / Click

Mae Dylan yn gyfrifol am gyfansoddi, perfformio, recordio, trefnu a cynhyrchu ei CD gyntaf, hyn i gyd o gefn ei garij gyda lap top a meic! Mae'r CD yn cynnwys nifer o ganeuon cofiadwy gyda Dylan yn canu a chwarae gitar ar 8 can. Mae'r gan 'Dal i Fynd' yn dehongli brwydr yr iaith, tra bod y gan 'Sefaf' yn deimladwy ac yn ddehongliad o deimladau Dylan tuag at ei deulu. Mae'r gan 'Tren Hanner Nos' yn symud ar ras tra bod yr gan gerddorol 'Gorwelion' yn wrandawiad orffwysol. 


Dylan was responsible for composing,performing, recording, arranging and producing his first CD, all this from the back of his garij with a laptop and a microphone! The CD contains several memorable songs with Dylan singing and playing guitar in all 8 tracs. Dal i fynd (Keepk Going) interprets the struggle against of his first language, while the song Sefaf (Stand) is a poignant interpretation of Dylan's feelings towards his loved ones. The Midnight Train (Tren Hanner Nos) track moves with pace while the instrumental Horizons makes for a relaxing listening experience.

Ysgrifennodd Dylan y gan 'Dal i Fynd' yn 2014. Yr syniad tu ol ir gan oedd bod gan yr iaith gymraeg lais, a dyma be fysain ganu ynglyn a'i dyfodol. Sbardun i ysgriefennu'r gan oedd gweld 'social media post' ar weflan gitarydd enwog oedd yn dweud bod yr 'hen iaith Gymraeg bron wedi mawr allan" Maer gan ar yr albwm SEFAF.


Dylan wrote the song 'Dal i Fynd' which translated means 'Keep Going' in 2014. The idea behind the song? If the Welsh language was a person and it had a voice, this is what he/she would sing about their future. The catalyst for this song was reading a social media post on a famous guitarists fan site where someone posted 'that old welsh language has all but died out " The song is on the SEFAF album.


Created by Dylan Williams