CYDWEITHIO / COLLABORATIONS

Bydd Dylan yn cyfansoddi ar gyfer Gwen Edwards yn ystod 2018.


Bydd Gwen yn adnabyddus i lawer ohonnoch tn byw ar yr Ynys ac yn gantores ifanc talentog. 


Yn ogystal a ceisio CIG 2018, bydd Dylan yn sgwennu EP i Gwen fydd allan yn hwyrach yn y flwyddyn.  

Bydd Dylan yn cydweithio gyda Cara Hughes yn 2018. Bydd sengl ac EP gan Cara yn cael eu rhuddhau yn ystod 2018 dan label Stiwdio Garij

Yn 2017 fe gyfansoddodd Dylan gan sef Cau Fy Llygaid ar gyfer Harmoneli, deuawd newydd o Ogledd Cymru. Mae Dylan yn gyfrifol am sgwennu, trefnu a cynhyrchu yn ogystal â chwarae gitâr a'r y trac.

Yn 2016 fe gydweithiodd Dylan gyda Daf a Lisa, gan gyfansoddi 5 can ar gyfer eu CD cyntaf, roedd Dylan hefyd yn gyfrifol am chwarae gitar ar rhai o'r traciau. 


In 2016 Dylan collaborated with Daf and Lisa, composing 5 songs for their debut CD, Dylan also played the guitar on some of the tracks. 

Yn 2012 rhyddhawyd CD grwp stiwdio DYLANWAD eu unig CD, cyfansoddodd Dylan yr holl ganeuon ar y CD a chwarae yn ogystal a chwarae gitar ar pob gan. Mae'r CD yn cynnwys caneuon poblogaidd:
  • Geiriau
  • Paid Anghofio Fi

In 2012 Dylan, performing with the studio group DYLANWAD released their first and only album. Dylan composed all 14 songs and plays guitar on all tracks. 

Created by Dylan Williams