GITÂRS / GUITARS

Wrth fy modd gyda pob gitâr ond yn ffan mawr o'r stratocaster.


I adore each of my guitars but Im especially a fan of the Stratocaster.

Heb os ac onibai y Strat Coch yw fy ffefryn. Wedi eu hadeiladu o ddarnau Fender ac yn seliedig ar gitar fy arwr pennaf Mark Knopfler. 


Maer gitar yma wedi bod trwy nifer o wellianau ac bellach yn llawn cystal na unrhyw USA custom shop fender....yn fy marn i

Created by Dylan Williams