NEWYDDION - LATEST NEWS

1513013643

Dwi wedi dod ir penderfyniad annodd i roir gorau i ganu er mwyn canolbwyntio ar chwarae gitar, cyfansoddi a cynhyrchu.


Dwin ddigon ffodus bod gynai ddigon o waith o fy mlaen yn 2018 and cynwys datblygu Stiwdio Garij, felly mi fyddai dal yn perfformio ar lwyfannau gydar gitar. 


Edrych ymlaen i 2018

1512345280

Wedi cael ymateb ffantastic yn chwylio am gantores ar gyfer CIG18. Mi fyddain yn cyfansoddi can hollol newydd yn ogystal a ail sgwennu geiriau un gan. Wir edrych ymlaen i weithio ar y cyd unwaith eto

1509834368

 I remember buying my first Shadows cassette many many years ago. Great to see them available on vinyl again

1509241309

Was lucky to see one of my guitar heros this week. Chic featuring Nial Rodgers... Wow what a showman and what a show. Will never forgett the party 🎼🎸🎶🎶

1509240758

Dyma'r pedwar guitar trydan sgynai, o'r chwith i'r dde...(from left to right)


1998 Korean Squier stratocaster

2017 Indonesian stratocaster aka 'cochyn'

1991 Fender MIM

2013 Reverend TBone telecaster aka 'goldie'


Mae'r MIM A Cochyn gyda internals fender a usa custom shop, a mae pob gitâr wedi cael ei addasu heblaw y squier sydd ar hyn o bryd yn union fel oedd on gadael y siop.


1509240534

Mae'r Fender wedi cael partiau vintage USA reissue wythnos yma hefo alcino 5 pickups. Mae hi'n swnio yn wych.


The fender has had an upgrade this week with vintage Usa reissue electronics and alcino 5 pickups. Sounds amazing 

1507417365

Wrthin gwellhau y strats ar gyfer recordio yn y flwyddyn newydd.


Upgrading the strats in readiness for recording in the new year.

1496085487

CDs yn barod i postio i gorsafoedd radio...dim ond 5 mis yn hwyr

😁😂😂

CDs ready for posting to radio stations....only 5 months late 😁😂😂

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 -

Created by Dylan Williams